Menü
Kosarad

Adatvédelmi szabályzat

A Juicyvape (továbbiakban: Adatkezelő) online értékesítési tevékenységével kapcsolatban kezeli a regisztrált felhasználók személyes adatait, kizárólag a megrendelések teljesítésének céljából, és a teljesítéssel kapcsolatos kötelezettsége (számlázás) teljesítése érdekében. Csak olyan személyes adatot kezel, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, és a cél elérésére alkalmas. A személyes adatokat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezeli.

Webshopunk kizárólag a szállításhoz szükséges adatait kéri regisztrációkor, úgy mint:
– számlázási és szállítási név (kinek a nevére töltsük ki a számlát, ill. kinek a nevére címezzük a csomagot)
– számlázási és szállítási cím (kinek a címére töltsük ki a számlát, ill. kinek a címére küldjük a csomagot)
– email cím (erre a címre érkeznek a rendeléssel/szállítással kapcsolatos értesítések, iil. a rendelést/fizetést megerősítő email)
– telefonszám (erre a telefonszámra küldi a futárcég az sms-t a szállítási információkkal, illetve ezen a számon tudja elérni, ha szükséges a csomag sikeres kézbesítése érdekében)
Offline chat beszélgetés indításához szükséges adatok: email cím (annak érdekében, hogy emailben válaszolni tudjunk feltett kérdésére)

2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 5. § (1) bekezdés a) Az érintett hozzájárulása.

Hozzájárulás az adatkezeléshez:

a felhasználó regisztrációnál kifejezetten hozzájárulását adja az általa önkéntesen megadott személyes adatainak kezeléséhez.

 

Az érintettek köre:

regisztrált felhasználók.

 

A kezelt adatok köre:

a regisztrált felhasználók által a regisztráció során megadott a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatok: név, elérhetőség (telefon, email), szállítási cím, számlázási cím

Az adatkezelés időtartama: az elektronikusan tárolt személyes adatok a regisztráció törlése iránti kérelem beadását követően 8 napon belül törlésre kerülnek.

A vásárló kérelmezheti az adatkezelőnél

– tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,

– személyes adatainak helyesbítését,

– személyes adatainak törlését vagy zárolását.

Az adatkezelő a törlési kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 8 napon belül, közérthető formában, a regisztrált felhasználó erre irányuló kérelmére írásban megadja a tájékoztatást. Ha a regisztrált felhasználó kérelmét jogosnak találja, akkor haladéktalanul intézkedik a személyes adatainak helyesbítése vagy törlése érdekében.

Adatai védelmével kapcsolatos információkért bármikor kereshet minket a következő elérhetőségeken: info@juicyvape.hu

Adatvédelmi incidens esetén, ha az valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az Érintetteket az adatvédelmi incidensről.

Az Érintett részére adott tájékoztatásban az Adatkezelő világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, és közli a szüksges információkat és intézkedéseket.

Adatkezelő minden adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

.

A böngészési élmény és a weboldal funkcionalitásának javítása érdekében sütiket használunk. Adatvédelmi szabályzat